WELCOME TO JIANGXI CHEMICAL INDUSTRY RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.

產品展示

2,4-二氟聯苯

英文名稱: 2,4-Difluorobiphenyl
含量: ≥ 98%
CAS NO.:    37847-52-2
用途:    解熱鎮痛藥氟苯水楊酸(Diflunisal) 中間體
結構式:    2,4-二氟聯苯
產品介紹:

< 返回 >

九九九久国产在线播放